Podstawowe informacje

W Archidiecezji Southwark formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy dokonać w parafii, do której przynajmniej jedna strona należy na zasadzie zamieszkania stałego (nawet jeśli tymczasowo nie przebywa się na terenie parafii) bądź tymczasowego (min. 3 miesiące z zamiarem pozostania na dłużej). Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej sześć (6) miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół i zarezerwować datę oraz godzinę ślubu.

Narzeczeni nie zamieszkujący na terenie parafii muszą dokonać formalności w parafii zamieszkania bądź przedstawić pisemną zgodę księdza proboszcza (Parish Priest) ich aktualnej parafii zamieszkania na przeprowadzenie protokołu przedmałżeńskiego (Prenuptual Enquiry Form) i pozwolenie na udzielenie Sakramentu Małżeństwa.

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA ŚLUBU (oryginały):
– świadectwo Chrztu Świętego z adnotacją o Bierzmowaniu (dokument nie może być starszy niż sześć (6) miesięcy od daty wystawienia);
– w przypadku wdowy lub wdowca dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo oraz akt zgonu małżonka;
– potwierdzenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej;
– tzw. letter of freedom, czyli dokument stwierdzający o braku adnotacji o zawarciu sakramentu małżeństwa, w postaci przysięgi złożonej przed notariuszem bądź prawnikiem (solicitor) na specjalnym formularzu przygotowanym przez Kurię Diecezjalną.
– w przypadku już zawartego związku cywilnego “Certificate of Marriage” (świadectwo małżeństwa), a w przypadku kilku poprzednich związków cywilnych świadectwo obecnego związku i wszystkich poprzednich wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu;
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być skompletowane w biurze parafialnym najpóźniej na miesiąc przed datą ślubu, a w przypadku, gdy ślub ma być zawarty poza ową parafią najlepiej 2 miesiące przed datą ślubu!

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA
Narzeczeni przed zawarciem sakramentu muszą odbyć spowiedź, zaznaczając przy niej spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.